Braunův Betlém u Kuksu je sochařským uměleckým dílem z 18. století pod širým nebem

Přidat na Seznam.cz

Jméno Matyáš Bernard Braun si nejspíš pamatujete ze školního vyučování, protože jsme se snad všichni bavili o jeho sochách Ctností a Neřestí na Kuksu. Věděli jste ale, že stačí od této památky vyběhnout jen o malý kousek dál a získáte příležitost vidět monumentální sochy a reliéfy Braunova Betléma?

Špička evropského barokního sochařství

Betlém vznikl v původně loveckém revíru na popud hraběte Františka Antonína Šporka. A to z důvodu toho, že byl kolem roku 1725 ve Vídni odmítnut jeho nápad na vybudování křížové cesty od jezuitské rezidence do Nového lesa. Proto se rozhodl pro veřejnou, ale zároveň o umělecky hodnotnou kritiku liknavých jezuitů pomocí soch a plastik, kterými chtěl dokázat, že oslavuje Boha víc, než sami duchovní.

Z toho důvodu v Betlémě najdeme nejrůznější výjevy biblických scén, u kterých jsou zobrazeny i životy poustevníků, kteří zasvětili svůj život skromnosti a odříkání. Šporkův dvorní sochař byl právě Matyáš Bernard Braun, bylo tedy nasnadě, že tento projekt dá zpracovat právě jemu. A jelikož se Braunovi někdy říká východočeský Michelangelo, právem je Braunův Betlém považován za špičku evropského barokního sochařství pod širým nebem.

Řada soch a reliéfů zanikla, ale část díla je k vidění i dnes

V průběhu času některá díla z celku postupně zanikla. I dnes však mohou turisté obdivovat například Útěk sv. Rodiny do Egypta, reliéf Klanění pastýřů či Příchod tří králů. V sousedství je také reliéf Vidění sv. Huberta či Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy. Vzhledem k tomu, že tudy prochází trasa naučné stezky, nechybí tu ani informační panely, které vás seznámí s historií jednotlivých památek.

Zdroj: redakce, Braunův Betlém, Hospitál Kuks, Youtube