Čachtický hrad, sídlo krvavé hraběnky Alžběty Báthoryové

Přidat na Seznam.cz

Nad obcí Čachtice na západním Slovensku se tyčí zřícenina „tajemného hradu v Karpatech“ – slavný Čachtický hrad a bývalé sídlo krvavé hraběnky Alžběty Báthoryové.

Hrad patřil do soustavy pohraničních královských hradů chránících západní hranice Uher. Byl postaven v první polovině 13. století a v 15. století rozšířen. Během stavovských povstání byl čachtický hrad v roce 1708 vypálen vojsky Františka Rákócziho. Od té doby chátral a dnes je z něj malebná zřícenina, která poskytuje nádherný kruhový rozhled.
V obci Čachtice pod hradem se nachází pozdně renesanční Draškovičův zámeček ze 17. století, v němž je muzeum s expozicí vlastivědného charakteru.

Hrad nechvalně proslavila Alžběta Báthoryová, která se narodila v roce 1560. Rod Báthoryů vlastnil rozsáhlé majetky v Uhrách, zejména v Sedmihradsku.
Ve 14. století se jejich rod rozdělil na dvě větve: Ečed a Šomlyó. Jejími rodiči byli Juraj Báthory z ečedské linie rodu Báthory a Anna Báthoryová z linie Šomlyó. Většina Báthoryů z obou větví se vyznačovala výstředními povahovými rysy. Několik z nich mělo sklony k požitkářství, pýše, tyranii, smyslnosti, a dokonce i k sexuálním úchylkám. Báthoryová se v patnácti letech stala manželkou Františka Nádašdyho. Ten byl známý jako velký vojevůdce a válečník.

Alžběta Báthoryová proslula mučením mladých dívek. Pomáhali její sluhové Ján Ujvári (Ficko), Katarína Benecká, Dorota Sentéš, Ilona Jó. Dívky údajně mučila a vraždila nepřetržitě v letech 1585-1610. Mučila je hořícími svícemi, žhavým železem, píchala je jehlami a v mrazu je polévala studenou vodou. Ne vždy je však zabila. Mrtvoly byly pohřbívány různými způsoby – na hřbitově, na poli, v obilných jamách. Mnohdy je pohřbili tak nešetrně, že rozkládající se těla vyhrabali psi a rozházeli je po dvoře.

Dne 29. prosince 1610 přistihl palatin Juraj Thurzo Alžbětu Báthoryovou na nádašském panství při mučení mladých dívek. Palatin Thurzo nechal Bathoryovou odvést na hrad. Její pomocníky Jána Ujváriho, Dorotu Sentéšovou, Katarínu Beneckou, Ilonu Jó nechal svázat a odvézt na Bytču. Báthoryovou uvěznil v obytné věži na čachtickém hradě, kde strávila své poslední dny. Zemřela 21. srpna 1614. Místo jejího posledního odpočinku není známo.

Zdroj: slovakia.travel, cachtickyhrad.eu