Chrám Krista Spasitele: Ruský národní chrám se realizoval přes 70 let, dnes je chloubou Moskvy

Přidat na Seznam.cz

Jen málokterá budova na světě se může pyšnit takovým luxusem, nádherou a vznešeností, jako chrám Krista Spasitele v Moskvě. Nádherná budova se zlatou střechou je ale památkou děsivé minulosti, která sahá až do roku 1812.

Vpád Napoleona do Moskvy

Roku 1812 napadla Napoleonova armáda Rusko. Nepřátelé ničili rozsáhlá území, až se dostali k Moskvě, kterou ale car Alexandr I. a jeho generálové včas evakuovali. Napoleonova armáda se tak ocitla v prázdném a neobydleném městě, kde vyčerpané vojsko rychle obklíčili vojáci ruské armády, i obyvatelé, kteří se rozhodli pomoci, píše Časopis Kontexty. Nepřátelé se dali na ústup a roku 1814 je ruská armáda zahnala až do Paříže. Tak získalo Rusko významnou pozici na mezinárodní politické scéně.

Památka historického vítězství

Roku 1812, když Rusko opustila nepřátelská vojska, vydal car slavnostní prohlášení, kde také oznámil, že slavné vítězství si zaslouží památku: „K uchování věčné památky bezpříkladného úsilí, věrnosti a lásky k Víře a Vlasti, jakými se v tyto těžké časy povznesl ruský lid, a k oznámení naší vděčnosti Boží prozřetelnosti, která spasila Rusko od hrozící záhuby,“ píše Advisor Travel.

První návrhy

Jeden z generálů navrhl, aby památníkem byl chrám zasvěcený Kristu Spasiteli. Sám car poté vybral návrháře jménem Karl Magnus Vitberg a základní kámen byl položen roku 1817. Roku 1825 ale car zemřel, a jeho nástupce, Mikuláš I., měl o chrámu zcela jiné představy než Vitberg. Nový car proto zvolil jiného architekta, kterým se stal Konstantin Ton. Nový základní kámen byl pak položen roku 1839.

Dokončení stavby

Stavba chrámu trvala dalších 44 let, píše web ZOOM. Dalších 20 let pak trvala výzdoba. Budovu zdobily například mramorové plastiky, na kterých byli vyobrazeni slavní vojevůdci. Roku 1931 byl ale chrám zdemolován, protože se na jeho místě měl postavit Palác sovětů. K tomu ale nikdy nedošlo, a nakonec, roku 1990, došlo k rekonstrukci chrámu.

Dnes

Celý chrám sahá do výšky sto tří metrů, a díky své velikosti se do něj vejde až deset tisíc osob. Je to třetí největší pravoslavný chrám na světě, který zdobí pět zlatých kopulí a bronzové reliéfy. Impozantní budova je chloubou celého Ruska, a dodnes připomíná slavné vítězství a soudržnost ruských obyvatel, píše portál Russia Beyond.

zdroj: Časopis Kontexty, Advisor Travel, Russia Beyond, ZOOM