Ďábel z Jersey údajně straší v amerických lesích Pine Barrens. Legenda začíná porodem ženy

Přidat na Seznam.cz

Pine Barrens v New Jersey zahrnuje více než 1,1 milionu akrů chráněných lesů, které zasahují do sedmi okresů. Přestože se tento les nachází v srdci nejlidnatějšího amerického státu, je to převážně venkovská krajina posetá ruinami bývalých mlýnů a hornických osad. Mnoho knih dokonce zařadilo toto malebné místo mezi nejstrašidelnější místa v zemi.

Jak uvádí magazín OnlyInYourState, v roce 1978 americký kongres vyhlásil 1,1 milionu akrů pobřežní nížiny na jihu New Jersey za součást národní rezervace Pinelands. Jednalo se o první americkou národní rezervaci, která byla zřízena na ochranu jedinečné ekologie tohoto regionu. Historie Pine Barrens však sahá mnohem dále než do roku 1978.

Historie Pine Barrens

Indiáni z kmene Lenni Lenape tuto oblast poprvé osídlili kolem roku 1200 n. l. V roce 1694 začaly podél řeky Mullica vznikat evropské osady. Železářský průmysl přinesl do oblasti Pine Barrens pracovní místa a bohatství, protože New Jersey vyrábělo většinu železa používaného během revoluční války a války v roce 1812.

K dalším průmyslovým odvětvím, kterým se v Pine Barrens dařilo, patřilo sklářství, výroba papíru, bavlny a hlíny. Když však bylo v Pensylvánii objeveno uhlí, mnoho obyvatel oblasti zamířilo na západ. Obce byly ze dne na den opuštěny a zůstalo po nich více měst duchů než téměř v kterémkoli jiném státě USA. Vedle měst duchů je oblast známá také množstvím duchů a dalších nadpřirozených bytostí.

Ďábel z Jersey

Pověsti a příběhy o jerseyském ďáblovi straší v Pine Barrens už desítky let, píše magazín PinelandAlliance. Jerseyský ďábel, který byl v roce 1938 označen za jediného státního démona v zemi, je popisován jako tvor podobný klokanovi s koňským obličejem, psí hlavou, netopýřími křídly, rohy a ocasem. Již více než 250 let se prý toto tajemné stvoření plíží bažinami na jihu New Jersey a pravidelně se vynořuje, aby řádilo ve městech.

Výstava o jerseyském ďáblovi

Nejrozšířenějším názorem o původu jerseyského ďábla je, že kdysi paní Leedsová, obyvatelka Estellville, byla rozrušená, když se dozvěděla, že čeká třinácté dítě a vykřikla, že se jedná o ďábla. Příběh pokračuje tím, že se dítě narodilo a opravdu vypadalo jako ďáblík. Stvoření pak s vřískotem rozvinulo křídla a vyletělo oknem do přilehlé bažiny.

O ďáblu koluje spousta příběhů

Koluje nespočet příběhů, které popisují ďáblovy eskapády, přepadávání kurníků a farem, ničení úrody a zabíjení zvířat. Jeho přítomnost vidělo a cítilo mnoho lidí nejméně v padesáti různých městech, když se vynořil ze svého přirozeného doupěte v Pinelands a putoval po celém jižním New Jersey. Pořádaly se také lovy s cílem ďábla dopadnout, ale bezvýsledně. V jednu chvíli bylo za dopadení jerseyského ďábla, ať už živého, nebo mrtvého, nabízeno až přes dva miliony korun!

Je jerseyský ďábel skutečný?

Víra v jerseyského ďábla je zcela reálná a opírá se o záznamy konkrétních výskytů. Spolehliví lidé, včetně policistů, vládních úředníků, podnikatelů a mnoha dalších, o jejichž bezúhonnosti nelze pochybovat, byli svědky ďáblových aktivit. Dodnes lidé cestující po Garden State Parkway nebo po dálnici Atlantic City Expressway a hlásí pozorování „něčeho“ nebo vyprávějí příběhy o podivných událostech. Mnozí stále věří, že legendární bytost je stále nablízku a bude znepokojovat region i po další generace.

Jaká je ale pravda, to se nikdy nedozvíme. Jedno je ale jisté, nechoďte do lesů Pine Barrens sami!

Zdroj: pinelandsalliance.org, onlyinyourstate.com, Youtube