Hauswaldská kaple se studánkou na Šumavě: Kaple byla odstřelena vojáky, studánka dnes platí za malé Lurdy

Přidat na Seznam.cz

Mnoho památek, které měly tu smůlu, že se nacházely poblíž chráněné hranice, byly zničeny. Na některé se ale naštěstí nezapomnělo a i dnes lákají turisty. Mezi takové, které měly i přes smutný osud štěstí, patří i Hauswaldská kaple se studánkou na Šumavě. Motivací k návštěvě může být například to, že se tu mají dít dobrým lidem zázraky.

Místo, kde se dějí zázraky

Hauswaldská kaple a její okolí byly dlouho předmětem nejrůznějších povídaček a legend. Začít to mělo tím, že dvě selky kosily trávu a překvapil je medvěd. Jelikož se bály o svůj život, začaly se modlit k Panně Marii. Medvěd najednou zchroml a odpotácel se zpět do lesa. Selky poté koupily obrázek Panny Marie a přinesly ho na místo, kde se měla tato událost dříve odehrát. Posléze sem začali chodit lidé, kteří oslepli, anebo špatně viděli. Když si vodou z pramene omyli obličej, zrak se jim měl vrátit. V neposlední řadě sem měli chodit i chromí sedláci, kteří byli po vážnějším úraze. Cestou od studánky měli odkládat své pomůcky a měli být zase zdraví.

Vedle zázračného pramene vyrostla kaple

Tam, kde se dějí zázraky, tam obvykle vyroste i kaplička. A tak tomu bylo i v tomto případě. Svatostánek tu vznikl v roce 1820 a začali se u něj konat poutní mše. Pro velký zájem pak byla v roce 1860 postavena větší kaple. Ta ale měla špatnou stabilitu, proto byla nahrazena třetí kaplí v roce 1902. Lidé, kteří kapli a studánku navštívili často říkají, že se tu nachází silný zdroj pozitivní energie. Z toho důvodu se tomuto místu také někdy říká šumavské Lurdy.

Kaple byla podminována a zničena, ale ne zapomenuta

V roce 1957, když začal vznikat vojenský prostor, stála kaple v cestě. I přesto však přežila soška Panny Marie Lurdské, která je dnes umístěna v kostele v nedalekém Srní. Zázračné místo však neupadlo definitivně v zapomnění ani v dnešní době. Po roce 2006 byly zakonzervovány zbytky kaple a modernizace se dočkala i kouzelná studánka. Vodu k ní přivádí dřevěný žlab vodovodu. Voda z koryta pak přepadá do skleněné plastiky, která byla vyrobena ze zeleného lesního šumavského skla. Uvnitř je navíc otisk propojených dlaní.

Zdroj: redakce, Šumava NET, YouTube