Historické centrum Krakova ukrývá hrobky králů

Přidat na Seznam.cz

Historické centrum Krakova bylo jako první polská památka zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. V kupeckém městě ze 13. století se nachází největší evropské tržiště a řada historických domů, paláců a kostelů.

Ve 14. století mělo v Krakově již více než 40 ulic svá vlastní jména. Nejstarší záznamy uvádějí názvy ulic jako Grodzka, Wiślna, Floriańska, Bracka a Sławkowska. Ještě na počátku 19. století si obyvatelé města spontánně vymýšleli nové.

Středověké město bylo obklopeno komplexem opevnění. Do dnešních dnů se zachoval Barbakan a fragmenty městských hradeb s Branou svatého Floriána a věžemi tesařů a truhlářů. V 19. století vznikl na místě bývalých městských hradeb, valů a příkopů park Planty. Park byl rozvržen kolem nejstarší městské čtvrti.

O velkolepé historii města svědčí také zbytky opevnění ze 14. století, středověká židovská čtvrť Kazimierz, Jagellonská univerzita, renesanční královský hrad a gotická katedrála na Wawelu, kde byli pohřbeni polští králové. „Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima – Krakov, nejslavnější a nejkrásnější město v celém Polsku“ oslavil v roce 2007 750. výročí získání městských práv. Stále patří k nejkouzelnějším městům Evropy.

Nedílnou součástí identity Hlavního náměstí jsou již po staletí Sukiennice, plátěná hala, v níž se nachází nesčetné množství nákupních stánků, a také kostel svatého Adalberta a kostel Panny Marie se sochařským oltářem od Veita Stosse. Dalším charakteristickým znakem náměstí je každodenní troubení z kostelní věže.

V roce 2013 bylo krakovské tržiště vyhlášeno průvodcem Lonely Planet nejkrásnějším náměstím na světě.

Zdroj: polska.pl