Hrad Templštejn: Žili v něm templáři a údajně v něm má být ukryt poklad nedozírné hodnoty

Přidat na Seznam.cz

I když rytířských řádů existovalo během historie hodně, pravděpodobně největší pozornost na sebe poutají templáři, se kterými se spojuje mnoho různých legend. Pokud se chcete vydat po jejich stopách, doporučili bychom vám zamířit k obci Jamolice v okrese Znojmo, kde se nachází tajuplná zřícenina hradu Templštejn. Když navíc budete mít štěstí, možná se vám během návštěvy podaří najít velký poklad.

Templštejn založili templáři

Historie hradu Templštejn, kterému se také někdy říká i Templštýn, je poměrně dost dlouhá. Založili ho templáři (Chudí rytíři Kristovi a chrámu Šalamounova). Jeho jméno je odvozeno od slova tempel, které znamená chrám a stein, které znamená kámen. V Jamolicích se jejich přítomnost poprvé objevuje v pramenech kolem roku 1279. Právě zde vybudovali například faru s kostelem. Pravděpodobně tu také stávala jejich komenda. Písemné zmínky o hradu se pak vynořují z hlubin teprve v roce 1298, ale s jeho stavbou se začalo už v roce 1281. Do dnešní doby pak existuje řada dohadů, proč se templáři rozhodli opustit již hotovou komendu a rozjeli výstavbu poměrně rozsáhlého sídla v kopcovitém terénu. S velkou pravděpodobností to ale souviselo s bezpečností, protože samotná obec stojí v rovinaté krajině. Hrad je navíc poměrně daleko od centra, takže i kdyby došlo k přesunům vojsk, Templštejnu by si nemusel nikdo moc všímat. Díky dobré pozici a masivnímu opevnění nebyl tento hrad nikdy dobyt. Ruinu z něj ale s největší pravděpodobností udělal ničivý požár. Velkou ranou pro hrad byla i skutečnost, že v roce 1312 byl řád templářů zrušen papežem Klimentem V. a jejich majetek měl přejít na jiné církevní řády, ke kterým patřili například johanité.

Hrad se každopádně později dostal do rukou šlechty, která jej pak dále různě přeprodávala dál. Díky tomu se například dostal do rukou nejvyššímu maršálkovi království českého, Jindřichovi z Lipé. Jeho rod pak hrad vlastnil zhruba 70 let. Jako zcela pustý byl uváděn kolem roku 1625.

Bohaté archeologické nálezy a poklad

V době požáru hradu byl s největší pravděpodobností Templštejn ještě plně obýván, protože se podařilo najít zemědělské náčiní nebo meče. Také se tu ale našlo vybavení pro jezdce a koně nebo stavební kování. Pro tuto teorii hovoří i skutečnost, že byla vykopána i vrstva popela s lidskými kostmi těch, kteří se nestačili zachránit. V 16. a v 17. století byly jeho ruiny obývány nejrůznějšími potulnými tlupami zlodějů a banditů, kteří terorizovali okolí, což dokládají i záznamy ze spisů z Velké Bíteše.

Hodně cestovatelů bude jistě zajímat i to, že s hradem se pojí mnoho pověstí. A to včetně těch, které zmiňují poklad nedozírné hodnoty. V jedné z legend se třeba praví, že po vhození boty do studny měla být po jejím vyzvednutí plná zlata. Existuje ale i pověst o rytíři Ulrychovi, který si dokázal poradit s loupežnickou bandou, která se měla zmocnit dcery jednoho šlechtice, a která poznala, že část pokladů, které jí byly doneseny ukázat v příslibu slušného života na hradě, patřily její rodině. Dívka byla osvobozena a vzala si za muže statečného rytíře, prohnaný Ingram spáchal sebevraždu a do dnešní doby má na Templštejně strašit.

Zdroj: redakce, Templštejn