Jeskyně Lidomorna sloužila jako vězení hradu Holštejn: Vězně často zabil pouhý pád z hradu do díry

Přidat na Seznam.cz

Pokud se vydáte na výlet do Moravského krasu, nebude to dlouho trvat a dostanete se ke zřícenině hradu Holštejn, blízko které je jeskyně Lidomorna. Málokoho by přitom bez předchozího bádání napadlo, že jeskyně byla po dlouhou dobu jeho vězením, ze kterého bylo prakticky nemožné se dostat. Tím spíš, že mnoho nešťastníků vůbec nepřežilo pád do díry, která do něj z hradu vedla.

Gotický hrad na vápencové skále

Hrad Holštejn byl vybudován kolem roku 1278 Hartmanem. Ten byl synem Crhy z Celbovic. Ve 14. století jej koupil Vok ze Sovince. V následujících etapách ale docházelo k jeho postupnému rozprodávání. Následkem toho často střídal majitele a v 16. století se již uvádí jako pustý. Do dnešní doby se z něj dochovala poměrně pěkná zřícenina, která láká zvědavé turisty, kteří zabloudí do zdejší krásné přírody. Málokdo ale tuší, že Holštejn byl něčím poměrně dost speciální. Jako vězení mu sloužila jeskyně Lidomorna (nesprávně Hladomorna), která se nachází jen o malý kus dál.

Do Lidomorny vedla z hradu díra

Dostat se do takového vězení, to by nikdo z nás určitě nechtěl. Z nádvoří hradu vedla do Lidomorny díra, za kterou čekal vězně pád ze 17 m. Na dně jámy navíc bylo kamení. Často se proto stávalo, že vězeň v kobce příliš dlouho nepobyl, protože ho zabil už samotný pád. Pravděpodobně to ale byl ještě docela milosrdný skon, protože ten, kdo pád přežil, nakonec vyhladověl k smrti. Vzhledem k tomu, že se všude kolem povalovala těla jeho předchůdců, veselé to nejspíš zrovna nebylo. Koho by lákala záchrana sebe sama tím, že by se rozhodl nějaký zbytek požít, ten mohl spoléhat na vážnou otravu.

Vzhledem k charakteru místa byly do Lidomorny později ukládány oběti moru. A aby se snížilo riziko dalších nákaz, vstup do jeskyně byl později zazděn. Duo Jindřich Wankel a Karel Absolon při svém bádání dokonce objevilo vytesané schůdky do skály, které měly náležet k hradu. Tento vstup však byl zavalen a nedá se jím projít.Během průzkumu se tu také našlo velké množství kosterních pozůstatků, z nichž některé dokonce měly části brnění. Na vlastní nebezpečí je dnes možné vstoupit do jeskyně vybouraným otvorem, takže kdyby vás přemohla zvědavost, můžete se přijít na toto místo podívat.

Zdroj: redakce, Egeon, Hrady