Jeskyni Šipku ve Štramberku proslavil nález zlomku čelisti neandrtálského dítěte

Přidat na Seznam.cz

V českých a moravských jeskyních se skrývá všechno možné i nemožné. A nejčastěji jde o kosterní pozůstatky, které nám umožňují nahlédnout daleko do minulosti a poznat životy našich předků. Své svědectví kromě Býčí skály vydala například jeskyně Šipka, která je v krátké docházkové vzdálenosti od Štramberku, a ve které se našel zlomek čelisti neandrtálského dítěte.

Nejdůležitější jeskyně štramberského krasu

Lokalitu, které se říká Štramberský kras, najdeme v nejbližším okolí Štramberku a Kopřivnice. Jeho nejdůležitějším místem je jeskyně Šipka, kterou s největší pravděpodobností historicky formoval vodní tok před dobami ledovými. Vzhledem k tomu, že jde o veřejně přístupné místo, mnoho lidí si do bezprostředního okolí jeskyně rádo dělá procházku.

Karel Jaroslav Mašek a zlomek dětské neandrtálské čelisti

Lidé v dávných dobách hledali bezpečná útočiště, proto se nejčastěji uchylovali do jeskyní. Před 32 000 lety tedy byla obývána i moravská Šipka. A protože tito lidé po sobě často nechávali stopy, v roce 1880 se na toto místo vydal Karel Jaroslav Mašek, který byl velkým fanouškem lovců mamutů. Během této výpravy na dně jeskyně narazil na mimořádně cenný nález, kterým byl zlomek spodní čelisti neandrtálského dítěte. Podle všeho mu bylo mezi 8-10 lety a již bylo nositelem znaků, které byly mezičlánkem mezi člověkem neandrtálským a člověkem dnešního typu.

Dále tu Mašek objevil i depot z pozdní doby bronzové a keramické střepy, které by mohly souviset s kulturou lužických popelnicových polí. Není vyloučeno, že mohlo jít o obětiny bohům. Také se tu ale našly pozůstatky jeskynních medvědů, kteří v Šipce měli delší dobu úkryt. Dále tu ale byly nalezeny i kostry jelena, bobra nebo koně. Pokud tedy milujete historii a archeologii, toto místo byste měli naprosto určitě navštívit.

Zdroj: Archeolog, Lašská brána