Karlův most je „epicentrum českého ducha“. Práce začaly 9. července 1357 v 5:31

Přidat na Seznam.cz

Hlavní město České republiky je plné úžasných památek velké hodnoty. Karlův most ale rozhodně patří mezi ty nejúžasnější. Nejen, že je tato středověká stavba jedním z nejznámějších mostů na světě, ale je také neoddělitelně spjata s nejpůvabnější érou Prahy a v neposlední řadě je možná nejkrásnějším mostem v Evropě.

Číselný palindrom 135797531 vytesaný na Staroměstské mostecké věži není náhodný

Tato sekvence, která zní stejně dozadu i dopředu, odkazuje na přesný čas a datum položení základního kamene mostu, který královští astrologové určili jako příznivý čas. Práce začaly 9. července 1357 v 5:31. Středověké víry připisovaly lichým číslům magickou moc a uspořádávaly je zvláštním způsobem, aby vytvořily pyramidový vzor symbolizující sílu.

Karlovu mostu předcházel jiný most

Karlovu mostu předcházel dřevěný most, který se zřítil v roce 1157, a kamenný Juditin most, který byl postaven v roce 1158, ale zřítil se v roce 1342 po prudké povodni. Část původních základů Juditina mostu je možné vidět v Muzeu Karlova mostu. Základna leží pod vodní hladinou pár metrů od místa, kde dnes začíná Karlův most na staroměstské straně. Těsná blízkost dnešního mostu ukazuje, jak úzce Karlův most navazoval na cestu a strukturu dřívější stavby.

Karlův most původně nesl jiné jméno

Původně se jmenoval Kamenný most, protože byl jediný v Praze, a když se stavěly další, začal se mu říkat Pražský most. Svůj současný název získal most až na počátku 19. století, který vzdával hold Karlu IV. v rámci českého národního obrození. Toto hnutí vedlo ke vzniku dalších památek oslavujících českou hrdost a umění, jako je Národní divadlo a Národní muzeum.

Většina soch, které lemují Karlův most, jsou repliky

Když byl most poprvé postaven, byl mnohem jednodušší a funkčnější záležitostí. Teprve s nástupem barokní kultury byly na most od konce 17. století až do počátku 20. století přidávány složité sochy a plakety. Záplavová historie Vltavy ale udělala z mostu nebezpečné místo pro taková umělecká díla. Tyto faktory vedly k výměně soch za přesvědčivé kopie.

zdroj: Prague Go, Prague Post, Discover Walks