Magická Rosa Coeli v Dolních Kounicích: Zřícenina kláštera, ve kterém žily hříšné jeptišky

Přidat na Seznam.cz

Na Moravě najdeme nespočet nádherných míst, která na cestovatele zapůsobí svou čarovnou atmosférou. Prakticky žádné se ale nevyrovná zřícenině kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích nedaleko Brna.

Pokání za řádění v Rakousích

Klášter Rosa Coeli, jehož jméno v překladu znamená Nebeská růže, byl založen kolem roku 1181 moravským velmožem Vilémem, který měl během vojenských vpádů způsobit značné škody v nedalekém Dolním Rakousku. První jeptišky se do provizorní dřevěné budovy nastěhovaly již v roce 1183 z českých Louňovic. Název Rosa Coeli, pod kterým známe zříceninu dnes, se začal užívat během 15. století a souvisí s tím, že klášter byl zasvěcen Panně Marii, o které se často referuje jako o Růži nebeské.

Martin Göschel a prostopášné jeptišky

V roce 1517 nastoupil do kláštera značně pokrokový kněz Martin Göschel, který v roce 1521 přestoupil na luteránskou víru. Jeho volnější pojetí náboženství se projevilo například uzavřením sňatku s jednou z místních jeptišek. Toto počínání mělo mít za následek rozvolnění mravů i u dalších žen, které měly od té doby vést neřestný život. Tento skandál se snažil vyřešit dokonce samotný Ludvík Jagellonský, který na Göschela vydal vyhošťovací rozkaz. Ten ho ale ignoroval a v klášteře zůstal až do roku 1526. Po procesu byl uvězněn a zemřel.

Nový probošt, staré pořádky a řádění poddaných

Řeholnice si v době nepřítomnosti Göschela zvolily probošta Jana. Kdo by si ale myslel, že jejich hříšné počínání tím bylo ukončeno, ten by nemohl být víc na omylu. Jeptišky se stále oddávaly hříchu, což vyústilo v útok civilního obyvatelstva na budovu kláštera. Aby se jeptišky zachránily, musely se dát na útěk. Chrám, jehož ruina nás dnes tolik fascinuje, byl vypleněn a zneuctěn.

I přes pohnutou historii tohoto místa se jedná o oblíbený výletní cíl mnoha cestovatelů. Ve zřícenině kláštera se pravidelně konají komentované prohlídky a společenské akce, během kterých se jako mávnutím kouzelného proutku přenesete v čase.

Zdroj: redakce, Dolní Kounice