Majestátní budova pražského Rudolfina byla od počátku plánována jako víceúčelový dům pro hudební přehlídky s galerijními prostory a hudební konzervatoří

Přidat na Seznam.cz

V letech 1876-1881 stavbu Rudolfina realizovali čeští architekti J. Zítka a J. Schulz na místě zvaném Rejdiště (dnešní Mánesův most). Stavitelé měli za úkol vytvořit reprezentativní místo pro vystavení umění, které v té době v Praze chybělo.

Proměny evropské společnosti v 19. století se začaly projevovat i v oblasti značných darů umění. Světská moc a katolická církev, které byly v minulosti prakticky jedinými mecenáši umělecké oblasti, byly postupně méně ochotné do panství přispívat. Jejich místo nahradily soukromé společnosti. Vedení České spořitelny se rozhodlo postavit budovu, která by byla schopna pojmout jak velkolepá hudební vystoupení, tak uměleckou galerii a zároveň sloužit jako reprezentativní prostory pro společenská setkání.

V roce 1885, kdy byla dokončena budova pražského Rudolfina, byla pojmenována na počest českého následníka trůnu, korunního prince, arcivévody Rudolfa (1858-1889). Do první světové války sloužilo Rudolfinum svému účelu, sloužilo především potřebám České filharmonie. Po válce bylo nutné najít prostory pro nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu nově vzniklé Československé republiky. V důsledku toho byla novorenesanční budova Rudolfina na mnoha místech přestavěna tak, aby vyhovovala novým nárokům. Teprve po nástupu nacistů k moci, kdy v roce 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, se Rudolfinum paradoxně vrátilo k původnímu účelu. V letech druhé světové války v budově Rudolfina sídlila Německá filharmonie. Byly také učiněny pokusy o jeho přestavbu, ale to zůstalo z velké části pouze ve fázi plánování, protože peníze musely být vynaloženy na válečné potřeby.

Znovuotevření proběhlo v roce 1992 a od té doby slouží Rudolfinum opět výhradně České filharmonii a severní prostory budovy Rudolfina jsou využívány pro výstavní účely Galerie Rudolfinum v Praze. Další prostory Rudolfina slouží pro reprezentativní účely, konference a jiné společenské akce.

zdroj: Arcadia, Rudolfinum, Prague Residences