Mramorové jeskyně na konci světa v Patagonii vypadají jako z jiné planety

Přidat na Seznam.cz

Mramaorové jeskyně v Patagonii, stejně jako mnoho jiných jeskyň po celém světě, jsou staré, tajemné a záhadné. Oproti jiným jeskyním jsou ale plné bohatství v podobě čistého mramoru, který z této oblasti navíc dělá jedno z nejsurrealističtějších míst na světě.

Poklad na konci světa

Jak uvádí web Sky Scanner, Patagonii mnozí znají jako začátek konce světa, takže není překvapením, že právě zde najdete krajiny jako nikde jinde. Jedno z nejsurrealističtějších míst Patagonie se nachází v centru jezera General Carrera, známého také jako jezero Buenos Aires. Najdete zde Mramorové jeskyně, Mramorovou katedrálu a Mramorovou kapli, pojmenované tak pro jejich klenuté stropy a pietní atmosféru. Tato destinace je přístupná pouze lodí a je tak uzavřena před většinou světa.

Více než 6 200 let byly obrovské nánosy mramoru na okraji jezera unášeny vodou a vytvořily jeskyně, tunely a obrovské sloupy z čistého mramoru. Mramor na hladině vody se nejrychleji rozpouštěl, když voda pronikala malými trhlinami a rozšiřovala se dál. Výsledkem je mramorové bludiště těsně nad vodní hladinou a zmiňované slavné Mramorové katedrály a Mramorové kaple, píše web Swoop Patagonia.

Historie stará miliony let

Mramorové jeskyně jsou řadou jeskyní a sloupů, které byly vytesány vodami jezera General Carrera. Oblasti dominují hojná ložiska uhličitanu vápenatého, který se ukládal ve vodách jezera po miliony let.

Oblast kolem jezera vznikla během jury, přibližně před 200 miliony let. Postupem času tání ledovců a proudění řek způsobily erozi hor a v jezeře se začaly tvořit usazeniny uhličitanu vápenatého. Mramorová ložiska jsou tvořena rekrystalizovaným vápencem, což je hornina složená převážně z uhličitanu vápenatého. Tento typ horniny vzniká nahromaděním schránek a koster mořských organismů, které se usadily na dně mělkého moře. Postupem času se uhličitan vápenatý ve skořápkách a kostrách zhutňuje a rekrystalizuje a vytváří mramor, který je dnes vidět v Mramorových jeskyních, uvádí web Geology Science. Oblast je tak opravdu jako poklad na konci světa.

zdroj: Geology Science, Swoop Patagonia, Sky Scanner