Národní park De Biesbosch v Holandsku je domovem rákosů a vrb. Spolu s větrnými mlýny vytváří opravdu působivou podívanou

Přidat na Seznam.cz

De Biesbosch je zvláštní sladkovodní přílivová oblast, poblíž které se nachází větrné mlýny Kinderdijk, kde se na pozadí mokřadů tyčí devatenáct větrných mlýnů, které dohromady vytvářejí holandskou scenérii jako z pohlednice.

Původ parku Biesbosch

V roce 1421 došlo k „povodni svaté Alžběty“. Tato katastrofální povodeň vedla k zániku 17 vesnic. Vzniklo tak vnitrozemské moře táhnoucí se od severozápadu Dordrechtu až k jihovýchodu Geertruidenbergu. Bezprostředně po katastrofě země opět vyschla. Proud vody unášel písek a hlínu, které klesaly ke dnu. Vnitrozemské moře bylo stále mělčí a mělčí. Nakonec se při odlivu z vody vynořily kousky pevniny, na nichž začaly růst rákosiny. Těmto rostlinám se daří díky kořenům ve vodě. Lidé vysazovali další rákosí, aby je mohli sklízet. Od této rostliny je odvozen název Biesbosch, což doslova znamená „les rákosin“. Následně zde začaly růst vrby a lidé z jejich větví vyráběli nábytek a další výrobky. Vrby rostou lépe, když se do nich dostane méně vody, a proto lidé stavěli hráze, aby zabránili zaplavení vrb při přílivu. Pozemek s vysázenými vrbami se nazývá griend.

Sladkovodní přílivová zóna

Biesbosch tvoří ústí dvou velkých evropských řek, Mže a Rýna. Řeky se vlévají do moře přes chráněnou oblast přírody. Vzhledem ke své poloze je Biesbosch ovlivňován přílivem a odlivem. To znamená, že se zde mění hladina vody. Při přílivu zadržuje mořská voda vodu z řek a hladina vody je tehdy nejvyšší. Při odlivu voda z řek volně odtéká do moře, takže hladina vody dosahuje nejnižšího bodu.

Flóra a fauna

Flóra

Velká část Biesbosche je pokryta vodou, a proto je porostlá ostřicemi a rákosinami. Běžnou rostlinou je blatouch bahenní, který kvete na jaře. Tento příslušník čeledi blatouchovitých se přizpůsobil přílivovým a odlivovým pohybům. Ve vrbových lesích najdete mnoho rostlin, jako jsou kopřivy, kosatec žlutý, petrklíč, pryšec a bujně rostoucí amarant. Netýkavka žláznatá vytváří skutečnou atmosféru džungle. Jeho růžové květy mají charakteristickou sladkou vůni.

Fauna

Různé vlhké a mokré části Biesbosche hostí mnoho neobvyklých rostlin a živočichů, například rozmanité druhy vodních, rákosových a lučních ptáků. Významnými hnízdícími ptáky jsou ledňáčci a modřinky. Téměř všude můžete narazit také na velké a malé volavky. Bohatý rostlinný porost poskytuje bohatou populaci hmyzu s neobvyklými brouky, vážkami, cvrčky, můrami a motýly. V oblasti žije asi 300 bobrů ve více než 100 budkách. Bobři jsou býložravci a jejich oblíbenou stravu tvoří lýko, větvičky a vrby. Stopy po jejich ohlodávání jsou patrné v celé oblasti. V Biesboschi žijí také jeleni a lišky. Díky zvýšenému počtu drobných savců, četným husám a výborným rybím obsádkám se do této oblasti dostalo více dravých ptáků, jako je orel mořský a orel bělohlavý, kteří zde také hnízdí.

Pokud se do národního parku Biesbosch vydáte, můžete se vydat na vyhlídkovou plavbu, vydat se na kolo a nebo prozkoumat okolí po svých. Tak či tak, příroda zde uchvátí naprosto každého.

Zdroj: NPDeBiesbosch