Nejkrásnější stavbou naší země je katedrála sv. Víta

Přidat na Seznam.cz

Největší pražský chrám, mix gotické a novogotické architektury, je místem, kde probíhaly korunovace českých králů a královen. Má nejen obrovský světský význam, ale má i významný náboženský význam jako místo pohřbu několika svatých patronů a arcibiskupů. Mimo jiné se jedná i o jednu z nejkrásnějších staveb a památek naší země.

Nejkrásnější památka České republiky

Katedrála sv. Víta se umístila na 1. místě webu Trip Advisor jako nejlepší architektura v našem hlavním městě a podle mnoha turistů i jako nejkrásnější památka České republiky. Katedrálu svatého Víta nechal postavit Karel IV. Jde o gotické mistrovské dílo a duchovní symbol českého státu. Kromě toho se jedná o největší pražský chrám, mix gotické a novogotické architektury a je místem, kde probíhaly korunovace českých králů a královen.

Historie

Historie katedrály je spjata s některými z nejznámějších osobností české historie. Slavný český král a císař Svaté říše římské Karel IV. například zahájil v roce 1344 stavbu dnešní gotické katedrály. Zamýšlel z ní udělat korunovační kostel, rodinnou kryptu, pokladnici nejvzácnějších relikvií království, a místo posledního odpočinku (a poutní místo) patrně nejvýznamnějšího českého patrona Václava.

Stavba začala v roce 1344 na místě dřívější rotundy z 10. století. Dokončení však trvalo téměř šest století, přičemž konečná fáze výstavby proběhla v letech 1873-1929. Katedrála svatého Víta je nejen největším a nejvýznamnějším chrámem v Praze, ale také dohlížela na korunovaci českých králů a královen. V kněžišti katedrály, před vysokým oltářem, je královské mauzoleum. Pod tím, v kryptě, jsou královské hrobky. Jsou zde pohřbeni čeští králové a královny a patroni země.

zdroj: Prague Experience, PragueGo, Trip Advisor