Poutní místa Orlických hor. Kostel v Neratově s prosklenou střechou, který se nikdy nezavírá

Přidat na Seznam.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je vyhledávaným turistickým cílem. Navštívit ho můžete kdykoliv vás napadne. Nikdy se totiž nezavírá. Kostel, který dostal druhou šanci. Úžasné místo, které nemá obdoby. Tak nějak se většinou o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově hovoří. Nejde o žádné přehánění a pravdivost těchto slov mohou potvrdit všichni ti, kteří toto místo navštívili.

Ostatně celý Neratov je již od druhé poloviny 17. století významným poutním místem. Tehdy na tom měla svou zásluhu milostná soška Panny Marie a pramen, který u kostela vyvěrá. Původní kostel přestal stačit zvyšujícímu se počtu poutníků a tak byl v letech 1723 – 1733 na kopci vystavěn nový barokní chrám. 

Architekt díla je neznámý. Odborníci ho nejčastěji připisují kruhu kolem Giovanni Battisty Alliprandiho. Mohl jím však být i první stavitel kostela, Carl Antoni Reina. Ten se zabil při pádu z lešení a chrám dostavil Jakub Ondřej Carow.

 V roce 1945 kostel vyhořel po zásahu střelou Rudé armády. O 10 let později měli lidé z okolí snahu obnovit alespoň kostelní střechu, na opravu se ale nezískalo dostatek financí. Za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici, z které sešlo díky tomu, že peníze určené na zbourání kostela byly použity  na převoz rokokového schodiště.

Kostel se v roce 1992 podařilo zapsat na seznam kulturních památek. Od té doby se usilovně pracuje na jeho obnově. Ještě před tím se 15. srpna 1990 uspořádala první pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie a obnovila se tak zapomenutá poutní tradice.

Svou pověstnou skleněnou střechu dostal v roce 2007. Od roku 2013 je kostel postupně vybavován novými prvky liturgického vybavení. V roce 2018 došlo k další rekonstrukci průčelí kostela, kterému byl vrácen původní barokní vzhled. Na věže se vrátily barokní báně a ve věžích se opět rozezněly zvony. Vše vytvořené podle původního návrhu.

Kostel je otevřený stále a všem, nikdy se nezavírá. Protože, jak říká pan farář Josef Suchár: ,,Na co kostely, které jsou zavřené.“

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Při výjezdu z Bartošovic směrem na Neratov, si po pravé straně nelze nevšimnout zchátralého kostela, zdánlivě stojícího uprostřed ničeho. Jedná se o barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven v letech 1708 – 1712. Jeho stavitel, Carl Antonio Reina, se později podílel i na stavbě kostela v Neratově. Od 20. století, kdy byl kostel ponechán svému osudu, byl jeho interiér postupně vykrádán a pustošen. Do současnosti se dochovaly pouze lavice a nepatrné zbytky zařízení na kruchtě.

Vrchní Orlice

Kostel sv. Jana Nepomuckého, kovárna (dnes sloužící jako rekreační objekt), hospodářská část statku a trosky mlýna. Tyto stavby jsou jedinou připomínkou zaniklé vsi Vrchní Orlice. Zánik prosperující vsi způsobil, stejně jako jinde v pohraničí, odsun původního obyvatelstva.

S obnovou kostela se začalo v létě 2011. V roce 2012 se kostel stal kulturní památkou a dále se pracuje na jeho opravě. Konají se zde koncerty a výstavy, po dokončení rekonstrukce by měl hostit stálou expozici o česko-polském pomezí v době mezi světovými válkami a o životě v tomto kraji.

Kostel sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří

Nynější barokní kostel byl postaven v letech 1754 – 1763 na místě původně dřevěného kostela. Umístění věže na východní straně je poměrně neobvyklé, na tento kostel tak můžeme v jistém směru nahlížet jako na raritu či unikát.

Kostelní věž byla dlouhou dobu nepřístupná. V roce 2018 prošla rekonstrukcí v rámci projektu Historické věže Kladského pomezí. Nově zpřístupněné věžní prostory nyní nabízí jednak vyhlídku do okolí, ale také výstavu obrazů představující region Kladského pomezí. V samotném kostele jsou nainstalované makety všech čtyř míst, které projekt zahrnuje (kromě Orlického Záhoří i Neratov a Bystřici Kladskou) s interaktivní prohlídkou dané lokality.

Kostel sv. Máří Magdaleny v Bartošovicích v Orlických horách

V místě dnešního kostela stával nejprve kostel dřevěný, vybudovaný v roce 1548. Kostel sv. Máří Magdaleny pochází z let 1731 – 1746.

Pohnutá historie, jako např. odsun původních německých obyvatel, se podepsala na tváři nejen celých Bartošovic, ale samozřejmě i na samotném kostele. Proto vznikl projekt Společně po nové cestě, který se snaží obnovit jak kostel v Bartošovicích, tak i ten na Vrchní Orlici.

Zdroj: www.neratov.cz