Pripjat je silně kontaminované město. V oblasti jsou zbytky nebezpečného plutonia, látky, která má poločas rozpadu 24 000 let!

Přidat na Seznam.cz

Černobyl byla nehoda, o které jaderný průmysl řekl, že se nikdy nestane. O mnoho let později nám jaderná havárie v japonské Fukušimě připomněla, že riziko další havárie, jako je Černobyl, stále existuje, ať už se jaderná energie používá kdekoli. Radionuklidy s dlouhou životností uvolněné černobylskou havárií znamenají, že katastrofa pokračuje – o 38 let později. Stále ovlivňuje životy milionů lidí.

Před 30 lety vybuchl reaktor 4 v jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Téměř pět milionů lidí stále žije v kontaminovaných oblastech. Množství emitovaného radioaktivního záření je asi 200krát vyšší než celkové emise z atomových bomb, které spadly nad Nagasaki a Hirošimu. Lidé v nejbližším městě Pripjat byli evakuováni jen dva dny po katastrofě. V té době již bylo mnoho lidí vystaveno vysokým úrovním radiace.

Radioaktivní déšť spadl až do Irska. Nejvíce postiženými zeměmi byly Ukrajina, Bělorusko a Rusko. Zasáhlo je 63 procent radioaktivního spadu z Černobylu.

Od doby, kdy město Pripjat opustili lidé kvůli vysoké úrovni radiace, osídlili město vlci, divocí koně, bobři, divočáci a další zvířata. Zvířata, která žijí v bezpečnostní zóně kolem černobylské jaderné elektrárny (3 km), mají vyšší úmrtnost, zvýšené genetické mutace a sníženou nativní.

zdroj: greenpeace, nrc, britannica