Středověké město Toruň v Polsku má 15 metrů vysokou šikmou věž podobně jako slavná věž v Pise

Přidat na Seznam.cz

Toruň byla založena Řádem německých rytířů ve 13. století, její jedinečné prostorové uspořádání zůstalo nezměněno 700 let. Ve středověku se jako součást hanzy stalo významným obchodním městem. Ve Starém a Novém Městě jsou impozantní stavby ze 14. a 15. století význačným dokladem bohaté minulosti Toruně.

Gotická radnice postavená koncem 14. století je ozdobou toruňského starého města. Je to jedna z největších cihlových staveb svého druhu v Evropě. Po staletí byla správním a obchodním centrem města. V její blízkosti se konaly jarmarky, odváděly se daně panovníkům, konaly se rytířské turnaje a veřejně se popravovali odsouzení. Dnes je v budově umístěno okresní muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout místní řemeslné výrobky a polské obrazy z 19. a 20. století.

V jednom ze středověkých činžáků z druhé poloviny 15. století se nachází dům Mikuláše Koperníka, astronoma, který dokázal, že Země není středem vesmíru, ale obíhá kolem Slunce spolu s dalšími planetami.

Středověké městské hradby v Toruni jsou nejstarší v Polsku. Jejich první část pochází z let 1246-62. Téměř od samého počátku bylo město obklopeno dvěma prstenci obranných hradeb oddělených mokrým příkopem. Jediná hradba byla vybudována pouze podél řeky Visly. Tři kilometry dlouhý úsek toruňských hradeb měl 54 věží, 12 bran a dva vlastní barbakány. Do dnešních dnů se zachovalo devět věží a tři brány.

Součástí obrany města byl vedle vysokých hradeb, věží a bran i starý křižácký hrad. Dnes je oblíbeným místem procházek, divadelních představení a hudebních koncertů. Atraktivní vycházkovou trasou je také ulice Podmurna, nejdelší středověká ulice v Toruni. Tato dlážděná cesta je plná půvabných zákoutí a historických památek. Ulice začíná u hradebního příkopu a měšťanského domu a proplétá se vedle historické sýpky, věže Kočičí hlava a Mincovní brány. Její 15 metrů vysoká šikmá věž postavená na přelomu 14. a 15. století je nakloněná podobně jako slavná věž v Pise.

Zdroj: polska.pl