Západní zeď, ve Starém městě Jeruzaléma, je modlitební a poutní místo posvátné pro židovský národ

Přidat na Seznam.cz

Je to jediný pozůstatek opěrné zdi obklopující Chrámovou horu, místo prvního a druhého jeruzalémského chrámu, které staří Židé považovali za jedinečně svaté. První chrám zničili Babyloňané v letech 587–586 př. n. l. a druhý chrám zničili Římané v roce 70 n. l.

Autenticita Západní zdi byla potvrzena tradicí, historií a archeologickým výzkumem. Zeď pochází asi z 2. století před naším letopočtem, ačkoli její horní části byly přidány později. Texty vysvětlující přežití zdi se různí – jeden naznačuje, že Bůh zachránil tento fragment pro židovský národ, zatímco jiný si myslí, že Titus ho zanechal jako bolestnou připomínku římské porážky Judeje.

Protože zeď nyní tvoří součást větší zdi, která obklopuje muslimský Skalní dóm a mešitu Al-Aksá, Židé a Arabové se často přou o kontrolu nad zdí a často i o právo na přístup k ní. Tento konflikt byl obzvláště vyhrocený od doby, kdy izraelská vláda převzala plnou kontrolu nad Starým městem po šestidenní válce v červnu 1967.

Jak je dnes vidět, Západní zeď měří asi 50 metrů na délku a asi 20 metrů na výšku. Zeď však zasahuje mnohem hlouběji do země. Židovské zbožnosti tam pocházejí z raného byzantského období a znovu potvrzují rabínskou víru, že „božská Přítomnost nikdy neodchází od Západní zdi“. Židé naříkají nad zničením chrámu a modlí se za jeho obnovu a již dlouho je zvykem strkat do štěrbin ve zdi papírky s přáními nebo modlitbami. Pojmy jako Zeď nářků vymysleli evropští cestovatelé, kteří byli svědky truchlivého bdění zbožných Židů před relikvií.

Arabské i židovské zdroje potvrzují, že po arabském dobytí Jeruzaléma v roce 638 vedli Židé dobyvatele na místo Svaté skály a nádvoří chrámu a pomáhali odklízet trosky.

zdroj: Myjewishlearning, Touristisrael, Britannica