Dobrým vínem ke zdraví

Přidat na Seznam.cz

Historie vinařství ve světě je jednou z nejstarších složek lidské kultury. Výroba i spotřeba mají dlouhou tradici. Množství pěstovaných vinných rév je úžasné, stejně jako neuvěřitelná rozmanitost vyráběných druhů vína.

V jednotlivých zemích a regionech se i z plodů stejné odrůdy získává víno s výrazně odlišnými užitnými vlastnostmi. Je to hlavně kvůli chemickému složení plodů, které je výsledkem různých mikroklimatických a půdních podmínek, vývojem počasí v daném roce a dovedností vinaře.

Od samého počátku bylo užívání vinné révy člověkem spojeno s výrobou vína. V povodí Eufratu a Tigrisu a v dnešním Íránu a Afghánistánu byly révy vinné pěstovány téměř 5 000 let před naším letopočtem. Asi o 1500 let později, v tehdejším Babylonu a Asýrii, byl již znám způsob zpracování hroznů na víno. Zásady pěstování révy vinné a produkce vína byly dobře známy také ve starověkém Egyptě, kde již bylo pěstováno několik odrůd s různými užitnými vlastnostmi. Při šíření révy vinné ve Středomoří hráli Féničané hlavní roli. Réva se široce pěstovala v zemích severní Afriky, zejména v Sýrii a Palestině.

Kult vína ve starověku však dosáhl svého vrcholu v Řecku, kde bylo víno národním nápojem. Dodnes existuje mnoho příběhů, legend a literárních děl věnovaných milovanému bohu vína – Dionýsovi.

Zpočátku bylo víno dováženo do starověkého Říma z Řecka. Později však Římané vyvinuli vlastní vinařské metody a rozšířili je v balkánských zemích, ve Španělsku a Německu. Kult boha Bakcha, známý z mnoha legend, pochází z římských dob. Plody a listy vinné révy se nacházejí jako dekorativní motiv na nejstarších obrazech, rytinách a také v architektuře.

V té době byla technika práce na vinici, zejména výroba vína, velmi primitivní. Na starořeckých malbách můžete vidět, že v roli zahradníků byly často kozy. Ohlodávaly listy a výhonky, které po sklizni již nebyly zapotřebí. Běžnou technikou vinařství bylo šlapat hrozny bosými nohami v dřevěných žlabech, aby se získala šťáva.

Víno, které se pije k jídlu, zvyšuje slinění a produkci trávicích enzymů, a protože alkohol rozšiřuje krevní cévy a zlepšuje krevní oběh, víno doprovázející jídlo urychluje výživu krve. Kyselina skořicová přítomná v nápoji podporuje vylučování žluči, což urychluje trávení tuků. Samozřejmě pro všechny výhody se doporučuje konzumovat víno systematicky, ale v malém množství. Odhaduje se, že je optimální pro muže konzumovat dvě sklenky denně a pro ženy jednu.

Stručně řečeno, víno může mít velmi pozitivní vliv na naše zdraví, ale stejně jako všude jinde je klíčem k úspěchu umírněnost a zdravý rozum.

Kvalitní a rozmanitá vína najdete také u nás. Mnohé restaurace na Pálavě nabízí opravdu jedinečné druhy vín, kde si každý jistě vybere, dle své chuti. Pálava – restaurace vás překvapí.

Zdroj foto: bunch of green fruits/ Unsplash.com