Dopravní značky zabraňují chaosu na silnicích již více než 100 let

Přidat na Seznam.cz

Dokážete si představit, jaké situace by na silnicích vznikaly nebýt dopravních značek? Jednoduše by zavládl chaos, velká města by se propadla do dopravních zácp, zmatků a nehod, scény by připomínaly akční nebo přímo katastrofické filmy. Díky dopravnímu značení tomu naštěstí tak není, značky regulující provoz jsou v našich zemích už více než 100 let a kopírují dobu začátků automobilismu, byť první „dopravní“ značky spadají do doby starověku, kdy docházelo k označování prvních orientačních bodů.

Od Rakouska-Uherska po první republiku

První značky byly osazovány už ve starověkém Římě, šlo o takzvané milníky poukazující na vzdálenost od Říma. Rozcestníky přišly ve středověku a sloužily k orientaci, další takzvané cestníky pak v rámci Rakouska-Uherska. Klasické dopravní značení, jak ho známe dnes, se začalo objevovat až s rozvojem automobilismu. Prvních 6 používaných značek tak bylo výstražných, aby si řidič uvědomil nebezpečnost zatáčky nebo železničního přejezdu.

www.azznacky.cz

Systematické značení až po roce 1928

Ke kodifikaci dopravního značení došlo v roce 1928, dva roky po podpisu Pařížské úmluvy o jízdě motorovými vozidly. První dopravní značení svislé začal osazovat Autoklub Republiky Československé a značky měly podobu s těmi dnešními. Už v roce 1938 byly uzákoněny 3 druhy svislého značení – výstražné, zákazové a informační, jednalo se celkem o 42 značek. Došlo i na semafory, které k nám přišly ze Spojených států, ručně přepínaný byl v Hybernské ulici v Praze instalovaný v roce 1927, automatický pak na Václavském náměstí o 3 roky později.

www.azznacky.cz

Vodorovné dopravní značení

V dnešním provozu se však nesetkáváme jen se svislými značkami, ale také vodorovnými. Dopravní značení vodorovné se začalo objevovat v příhraničních oblastech až ve 30. letech pro upozornění na směr jízdy, protože v Československu se jezdilo vlevo. Dnes je zcela běžné a používá se nejen na silnicích, ale také v soukromých, logistických nebo podnikových areálech nebo zónách u nemocnic, divadel a parkovišť, kde je nutné regulovat provoz. Dočasné značky naopak reagují na aktuální situaci v případě havárie nebo konání společenské či sportovní akce. Tyto značky lze snadno pronajmout, obdobně jako mobilní ploty a jiné dopravní zařízení.

Zdroj foto: www.azznacky.cz