Obecní bezdrátový rozhlas a další zvuková zařízení

Přidat na Seznam.cz

ELMIK s.r.o. se zabývá již několik let zvukovou technikou. Zeptali jsme se specialistů z ELMIK s.r.o. na produkty, které poskytují zájemcům, obcím a jak jednotlivé produkty slouží.

Bezdrátový rozhlas

Obecní drátový rozhlas BIS III-digi je velmi spolehlivé zařízení, které je využíváno pro ozvučení měst a obcí, kde nahrazuje již zastaralé obecní rozhlasy. Rozhlas je se využívá k šíření informací o událostech ve městě nebo obci, ale také k varování a vyrozumění obyvatelstva při mimořádných událostech, pohromách, požárech apod. Drátový rozhlas pro města a obce BIS III-digi je zálohovaný a funguje, i když dojde k výpadku elektrické energie.

Ozvučení pro školy – Ústředna melodického zvonění D201RQ

Díky ústředně melodického zvonění můžete ve stanoveném čase zapnout školní rozhlas a odvysílat zprávy o přestávce. Na dodané SD kartě máte připraveny profily zvonění od jednoduchých zvonků nebo mluvené zprávy, až po zprávy s hudbou a mluveným slovem. Hudbu volíte z adresáře.

Ústřednu D201 uplatníte, když potřebujete zobrazovat přesný čas a spustit zvukovou nahrávku. Změnu letního a zimního času zabezpečíte automaticky i bez přijímače DCF.

Elektronické sirény

Siréna NERO byla schválena GŘ HZS Praha. Splní požadavky na koncové prvky varování a vyrozumění hasičského záchranného sboru i při mimořádných událostech, ať už se jedná velké požáry, chemické havárie, povodně a jiné. Obyvatele upozorníte na možné nebezpečí zvukem sirény a verbální informací podle požadavků GŘ HZS.

Ultrazvukové čističky

Ultrazvukové čištění je snadné a efektivní, vůbec nevyžaduje nějakou speciální obsluhu a rapidně zkracuje čas čištění, dokonale čistí i složitější předměty tvarem. Čistění je ekologické a spočívá v použití netoxických a biologicky odbouratelných prostředků a jejich vodních roztoků. S ultrazvukovým čištěním nebudete znát nepřístupná místa a proto je ultrazvukové čištění využíváno v oborech, kde je potřebujete vysoký standard čištění k úspěšné práci.

O společnosti Elmik

Firma EL-MIK byla založena v roce 1994 jako montážní a servisní firma zabývající se servisem a opravou městských a obecních rozhlasů. Hlavním předmětem podnikání je výroba a montáž rozhlasové a ozvučovací techniky s mnohaletou zkušeností. Jednou z hlavních činností naší firmy je dodávka a montáž bezdrátových a drátových rozhlasů pro města a obce. Vzhledem k dlouhodobému působení na trhu nabízíme zákazníkům to nejoptimálnější a cenově nejvýhodnější řešení, odborné poradenství a poskytnutí komplexních služeb.

Postupně jsme rozšířili svoji činnost o velkoobchod a maloobchod s prvky ozvučovací techniky (reproduktory, zesilovače, rozhlasové ústředny…). Zajišťujeme kompletně dodávky a montáže dorozumívacích zařízení, jednotného času, telefonních ústředen, kamerového systému atd. Jsme schopni projekčně, dodavatelsky a montážně zastřešit ozvučení mikroregionů, měst, obcí, škol, stadionů a sportovních komplexů, kulturních domů, obřadních a smutečních síni, hřbitovů, autobusových a vlakových nádraží apod.