Rekonstrukce plochých střech

Přidat na Seznam.cz

Ne nadarmo se říká, že střecha dělá domov. Vždyť právě problémy spojené s nekvalitně provedenou střechou, či nutností její rekonstrukce, jsou tím, co vám vaše pohodlné bydlení může narušit víc než cokoliv jiného, a je proto nezbytné věnovat střeše vašeho obydlí zvýšenou pozornost. Tato víceméně obecná poučka je pak zcela zásadní u střech plochých, které jsou zraku běžných pozorovatelů skryté a bývá na ně často zapomínáno.

Možná rizika

Díky své „skrytosti“ jsou ploché střechy náchylnější k degradaci pod působením povětrnostních podmínek, neboť nejsou podrobovány zběžné, vizuální kontrole. Hrozí proto zvýšené riziko narušení celistvosti střešního pláště a izolace střechy. V důsledku tohoto poškození pak může docházet k zatékání do střešního souvrství. Prosakující vlhkost se pak usazuje ve zdivu a nosné konstrukci, čímž narušuje statické vlastnosti a dopomáhá k šíření zdraví škodlivých plísní.

Tepelná izolace

Ploché střechy zažily svůj největší rozmach především v meziválečném a poválečném období, není tedy žádným překvapením, že na ně nebyly kladeny žádné velké požadavky ohledně tepelné izolace. Bydlíte-li v některém z těchto starších objektů, je velice pravděpodobné, že rekonstrukce střechy odhalí její tepelně izolační nedostatečnost. Starší skladba střech nedokáže dostatečně reagovat na změny počasí, propouští velké množství tepla a nedisponuje parozábranou, která prodlužuje život celé stropní konstrukce.

Odborné posouzení

Žijete-li pod plochou střechou, která již dlouho neprošla kvalifikovanou kontrolou, nebo dokonce vykazuje známky poškození, neváhejte se obrátit na některou z firem, která se na rekonstrukce plochých střech specializuje. Taková firma pečlivě posoudí současný stav vaší střechy a poskytne vám cenné rady pro prodloužení její životnosti, či její budoucí opravu.