Angkor, největší středověké město světa, které pohltila džungle

Přidat na Seznam.cz

V roce 1586 se nad kambodžským skvostem rozplývá portugalský misionář Antonio da Madalena a zhodnotí ho slovy: „Mimořádná stavba nepopsatelná perem, kterou nelze přirovnat k žádné stavbě jinde ve světě.“ Ani dnes neztratila nic ze svého půvabu. Vítejte v chrámovém komplexu Angkor Vat.

Sklízí třikrát do roka

Říše Khmerů, nacházející se v dnešní Kambodži, zažívá svůj největší rozkvět během panování krále Súrjavarmana II. Díky tomu, že stavitelé dokážou vytvořit síť přehrad a zavlažovacích systémů, mohou tu úrodu rýže sklízet třikrát do roka. Země díky tomu bohatne a Súrjavaraman II. zhruba kolem roku 1125 zahajuje budování chrámového města. Nejdříve se stává hinduistickým a později buddhistickým náboženským centrem. Stavba symbolizuje mýtickou horu Méru, která je domovem hindských bohů. Na zdech chrámu se skví reliéfy zobrazující významné postavy z dějin této říše i mytologické výjevy. Třetím ústředním tématem jsou těla bohů znázorněná v rozmanitých erotických polohách.

Skryté v zeleni džungle

Angkor Vat je největším chrámem světa. Nad hlavní svatyní se tyčí věž do výše 65 metrů. Město Angkor v dobách největší slávy cca do roku 1300 zaujímá plochu až 190 km2, do které se nahustí snad až 600 000 (podle některých odhadů dokonce až milion) obyvatel. Zřejmě jde o největší středověký sídelní komplex, jenže stále více na Khmery dorážejí ze západu bojechtiví Thajci. Výsledek? Khmerové raději město opustí a Thajci ho v roce 1431 vypálí. Pak všechno zaplaví zeleň. Objevitelem téhle nádhery skryté v kambodžské džungli se roku 1860 stává francouzský cestovatel Henri Mouhot, který v údivu poznamená, že chrám „byl postavený asi nějakým starověkým Michelangelem“. Od té doby před ním stojí cestovatelé v úžasu a komplex se v roce 1992 právem stal součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Zdroje: WHC Unesco, HISTORY