Bizarní pohřby v Sagadě: Rakve zde visí na skalách

Přidat na Seznam.cz

Většina lidí si pod slovem „pohřeb“ představí rakev, která se spouští hluboko do země. Filipíny to ale vidí jinak, pozůstalí v rakvích visí vysoko nad zemí! Tahle pocta ale patří jen těm vyvoleným.

Posmrtný život

Lidé v Sagadě věřili, a snad dodnes i věří, že pokud zesnulý odpočívá vysoko nad zemí, je tím blíže nebi, a má tak i lepší posmrtný život. Snad i proto se této pocty, tedy viset na skalách, dočkali jen ti nejvýše postavení. Klasické pohřby, jaké známe i my, kdy jsou mrtví pohřbeni pod zem, patřily jen níže postaveným, „obyčejným“ lidem. Mít rakev ve vzduchu ale přinášelo i další výhodu – při záplavách nehrozilo, že ostatky vyplavou.

Rituál

Viset ve vzduchu je jen malá část celého rituálu. Zajímavé je, že rakev si měl vyrobit sám (budoucí) nebožtík, přitom ale neměla být víc jak metr dlouhá. Když poté zemřel, měl být uložen v podobné poloze, v jaké odpočívá ještě nenarozené dítě v matčině lůně. K tomu bylo ale občas nutné zlámat pár kostí. Nakonec byla rakev zavěšena na skále, ovšem tím to pro pozůstalé nekončilo.

Tělo se samozřejmě začalo v rakvi rozkládat, což mohlo způsobovat uvolnění různých tělních tekutin, které poté vytékaly z rakve ven. A jak už možná tušíte, příslušníci kmene si poté stoupli pod rakev, a nechávali na sebe tekutiny kapat. To jim mělo, případně dodnes má přinášet štěstí.

Historie a současnost

Rituál, který jsme výše popsali, je starý už dva tisíce let, a podle některých zdrojů ho tamní obyvatelé stále dodržují. Mladší generace ale odmítají své příbuzné věšet na skálu a raději je pohřbívají klasickým, nám známým způsobem. Poslední rakev tak byla na skálu umístěna roku 2010. Pokud se ale na toto místo vydáte, rozhodně se vyhněte procházkám pod rakvemi – během let se totiž rozkládají nejen těla, ale i rakve, přičemž některé jsou staré stovky let.

zdroj: cestovinky, jicinskydenik, idnes