Hampi je známé jako Opičí království a považováno za rodiště Hanumana. Dnes je tato památka zapsána na seznam UNESCO

Přidat na Seznam.cz

Královské lázně, velkolepý Lotosový palác, královská stáj a chrám, kde se údajně konala svatba Pána Šivy a bohyně Párvatí – tato památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO na každém kroku odhaluje aspekty historie. Přestože jsou tyto velkolepé stavby v troskách, jsou svědectvím bohaté minulosti Hampi za mocné říše Vidžajanagara, která existovala v letech 1336 až 1646 našeho letopočtu.

Hampi bývalo hlavním městem říše Vidžajanagar

Hampi je dnes malá vesnice a chrámové město nacházející se na jihu státu Karnátaka. Místo je často označováno jako „město ruin“ vzhledem k množství ruin, které se v současnosti v oblasti nacházejí. Kolem roku 1500 n. l. bylo Hampi hlavním městem dobře zavedené říše Vidžajanagar a říkalo se, že v dávných dobách bylo největším a mimořádně bohatým městem na světě. Milovníci historie si zde jistě přijdou na své, protože každé místo má svůj zajímavý příběh.Jak název jasně říká, Hampi je městem ruin, proto je Hampi prohlášeno za světové dědictví UNESCO v Indii.  Při své návštěvě zde najdete mnoho zajímavých a jedinečných památek a staveb. Mezi hlavní atrakce, které lákají lidi z celého světa, patří ohromující zříceniny a paláce a chrámy. Při návštěvě těchto zřícenin si všimnete, že do každé jejich části bylo vloženo spoustu důkladnosti a detailů.

Historie Hampi nemá obdoby

Hampi, známé jako Opičí království, je považováno za rodiště Hanumana, hinduistického opičího boha. Je to také místo, kde podle hinduistů bojoval Pán Ráma v Rámájaně, významném díle hinduistické literatury, které vzniklo dávno před říší Vidžajanagara (1336 až 1565). Vypráví o záchraně unesené manželky Pána Rámy, Síty. Hanuman prý přinesl kameny z celé Indie, aby postavil most z Hampi na Srí Lanku a zachránil ji. Tak prý vznikly balvany poseté břehy řeky Tungabhadry.

V Hampi se také Pán Šiva – proslulý jako Adiyogi neboli první jogín – oženil s bohyní Pampou, dcerou Pána Brahmy, boha stvořitele. Řeka Tungabhadra byla po ní nazvána Pampa a země se stala známou jako Pampakšetra. Postupem času se z Pampy stala Hampa, z níž se nakonec stalo Hampi.

O několik staletí později, v době říše Vidžajanagara, fungovalo Hampi jako epicentrum obchodu s rubíny a diamanty. Město, které bylo poseté drávidskými chrámy (jihoindické chrámy vyznačující se vysokými gopurami neboli vrátnicemi), královskými pavilony, titěrnými chrámy, osmibokou lázní a majestátními paláci, patřilo k největším a nejbohatším městům na světě a k nejmocnějším královstvím středověké Indie.

Co v Hampi můžete vidět?

Návštěva chrámu Virupaksha

Nejpozoruhodnějším místem v Hampi je tyčící se chrám Virupakša, jediný fungující chrám v regionu. Hlavní gopuram je vysoký téměř 50 m, je nádherně zdobený a je vidět z celého Hampi. Je místem uctívání již od 7. století a i dnes sem na posvátné místo zavítají poutníci a vyznavači Šivy z celé Indie. Chrámem se prochází chrámový slon Lakšmí, aby požehnal věřícím. Chrámy také navštěvují početné rodiny drzých opic, které kradou veškeré obětiny, které se jim podaří získat z řady poutníků čekajících, až na ně přijde řada a budou moci vstoupit do rušných svatyní četných svatyní. Když už tu budete, nezapomeňte vystoupat po schodech ke skalním balvanům za chrámem, odkud se vám naskytne nádherný výhled na chrám Virupakša a okolní krajinu Hampi.

Nechte se ohromit Mahanavami-dibou

Mahanavami-diiba je 12 metrů vysoká třístupňová plošina se složitými řezbami a panoramatickým výhledem na opevněný komplex zničených chrámů, stupňovité nádrže a královskou audienční síň. Plošina sloužila jako královská vyhlídková plocha pro slavnosti a umožňovala vadžajanagarským králům (a hostujícím šlechticům z jiných oblastí) předsedat vojenským přehlídkám, sportovním soutěžím a hudebním vystoupením, které byly ukázkou moci, tradic a oslav.

Navštivte ruiny chrámu Vittala a jeho okolí

Nejrozsáhlejší a nejkrásnější chrámová stavba v Hampi stojí kousek za hranicemi města. Práce na něm začaly až v pozdějších letech říše, a přestože nebyl nikdy dokončen ani vysvěcen, jeho neuvěřitelné sochařské dílo zůstává vrcholem vidžajanagarského umění. Chrám je zasvěcen Pánu Šivovi a na jeho ústředním nádvoří se nachází ozdobně vytesaný kamenný vůz, jehož kola se prý dokázala otáčet. Ještě více fascinující je „Ranga Mantapa“, otevřený pavilon pro taneční a hudební recitály. Pavilon drží 56 hudebních sloupů, které při poklepání vydávají fascinující hudební tóny. Každý sloup je přesně naladěn tak, aby hrál jeden ze sedmi tónů stupnice indické klasické hudby.

Vychutnejte si západ slunce na kopci Hemkuta

Jižně od Virupakši a s výhledem na ni se nachází kopec Hemkuta s roztroušenými ranými ruinami, které stojí za procházku nahoru, stejně jako výhled.  Předpokládá se, že panna Párvatí, dcera Pána Brahmy, spatřila a zamilovala se do Adiyogiho, vůbec prvního jogína, Pána Šivy, když meditoval na břehu Tungabadry, a rozhodla se za něj provdat. Protože se jí samotné nepodařilo probudit ho z jeho desítky let trvající meditace, Parvati se dala na pokání na kopci Hemkuta a požádala o pomoc Pána Indiru, boha hromu, blesků, bouří a řek. Indira nakonec její přání splnil, ale až když dosáhla duchovnosti. Indira pak poslal na pomoc Parvati Kamadévu, boha přitažlivosti, touhy a erotické lásky.   Říká se, že se zde vzali a z nebes se na ně snesl zlatý déšť.

Zdroj: EasyMyTrip, TransIndus, TheDailyBeast