Hora křížů je pokryta desítkami tisíc křížů. Lidé zde umisťují kříže už od 14. století

Přidat na Seznam.cz

Znesvěcená, ale nikdy zničená, zapálená, ale nikdy nespálená Hora křížů je mocným symbolem víry, naděje a svobody. A pro poutníky je to další místo, které musíte v Litvě navštívit. Bez ohledu na to, kolikrát se ho vláda pokusila srovnat se zemí, toto unikátní poutní místo stále stojí.

Středověké poutní místo

Na tento kopec v severní Litvě lidé umisťují kříže už od 14. století. Po celé středověké období kříže vyjadřovaly touhu po litevské nezávislosti. Po rolnickém povstání v roce 1831, lidé začali přidávat místo na památku mrtvých rebelů. Kopec se stal opět místem vzdoru v letech 1944 až 1991. Kopec a kříže byly třikrát sraženy buldozery, ale místní je neustále obnovovali, píše web CN Traveler. Nyní je tam natlačeno více než 100 000 křížů.

V roce 1993 se zde modlil papež Jan Pavel II., který později poslal do Litvy krucifix, který byl umístěn na kopci, a dnes poutníci začínají a končí své cesty na tomto místě. Zatímco pro některé se jedná o jedno z nejděsivějších míst na světě, pro místní je to místo naděje a osvícení, odrážející historické a kulturní tradice Litvy. Jedinečnou každoroční kulturní tradicí je svátek Křížové hory, který se koná poslední červencovou neděli a přitahuje tisíce poutníků, píše web Lithuania Travel.

Tajemné místo skrývá i zajímavou legendu

Mnozí věří, že kříže vznikly na konci 19. století po zjevení Panny Marie držící Ježíška, která požádala věřící, aby pokryli svaté místo těmito symboly. Tradice vyřezávání náboženských křížů se pak dědí z generace na generaci. Od získání nezávislosti v roce 1991 je náboženství v Litvě praktikováno svobodně a otevřeně. Přesto z venkovských oblastí je stále méně mladých lidí, kteří se učí řemeslu, píše web National Geographic.

zdroj: CN Traveler, Lithuania Travel, National Geographic