Jedním z nejděsivějších míst v Česku je i hrad Houska. Místní obyvatelé si po staletí vyprávějí příběh o bráně do pekla

Přidat na Seznam.cz

Hrad Houska je jedním z nejstarších a nejstrašidelnějších míst v naší zemi. Místní obyvatelé z okolí hradu Houska si po staletí vyprávějí příběh o bráně do pekla, která se zde údajně nachází. Dokonce se o ní píše i v kronice, jejíž pověst do ní zapsal Václav Hájek v roce 1500.

Kdo Housku postavil?

Hrad Houska byl postaven ve 13. století, na kilometry vzdálen od nejbližšího vodního zdroje, města nebo obchodní cesty. Dodnes ale není jasné, kdo hrad a proč postavil. Existují ale lidé, kteří věří tomu, že tento takzvaný „vstupní hrad do pekla“ byl navržen nikoliv proto, aby udržel zlo venku, ale uvnitř.

Děsivá historie

Na přelomu 13. a 14. století hlásili místní obyvatelé podivné události v hustých lesích Housky. Vyprávělo se o bezedné jámě a okřídlených bestiích vystupujících z jejích hlubin. Legenda praví, že místní vévoda, odhodlaný vyvrátit všechny představy o pekelných událostech, zařídil, aby byl do jámy spuštěn mladý vězeň.

Sestup byl však dlouhý. Delší, než si kdokoli dokázal představit. Pak se ozval mučivý výkřik. Když ho vytáhli, chlapec zestárl o 40 let. To, čeho byl svědkem, ho tak rozrušilo, že ho zavřeli do blázince.

A tak vévoda začal jednat. A tím opatřením bylo právě vybudování hradu Houska přímo na vrcholu jámy. Aby zablokoval vchod do toho, co se pod ním nachází. Hrad byl dokončen v roce 1278. Tím to celé ale neskončilo.

Stráží bránu do pekla archanděl Michael?

V přesvědčení, že nejlepší obranou proti temnému neznámu je Boží moc, byla přímo nad hradní jámou Houska postavena kaple. Ta byla zasvěcena archandělu Michaelovi, o němž se věřilo, že pozvedl Boží vojsko proti Luciferovým padlým andělům.

Samotná kaple je neobvyklá mnoha odkazy na satana a pohanství. Nachází se zde vyobrazení levoruké postavy, která je napůl žena a napůl kůň, přičemž levorukost byla ve středověku považována za znamení ďábla.

Kolem roku 1630 se také věřilo, že hrad obývá švédský praktikant černé magie jménem Oronto. Říkalo se, že se dnem i nocí lopotil, aby objevil elixír pro věčný život. Místní obyvatelé z něj však měli takový strach, že do hradu vnikli dva lovci a zavraždili ho.

Hrad Houska za druhé světové války a dnes

O hrad Houska, který byl součástí tehdy nacisty okupovaného Československa, se za druhé světové války údajně intenzivně zajímali nacisté. Místní obyvatelé hlásili, že z hradu v noci vycházejí nevysvětlitelná světla.

Historie tvrze Houska vrhá stín na hrad i dnes a příběhy o nadpřirozených událostech jsou stále živé. Jeden z návštěvníků také slyšel něco, co popsal jako „sborový křik“ vycházející z jámy pod kaplí. Jiní údajně slyšeli škrábání drápů.

V současné době je hrad Houska ve vlastnictví rodiny Josefa Šimonka, bývalého prezidenta automobilky Škoda, a je přístupný veřejnosti. Hrad se nachází zhruba 50 kilometrů severně od Prahy a dodnes se o něj zajímá řada záhadologů.

Zdroj: DiscoveryUk, Youtube