Kmen Karo je nejmenší kmen v Etiopii, který klade veliký důraz na vzhled

Přidat na Seznam.cz

Karo je africký kmen, který klade velký důraz na vzhled, a proto při rituálech malování na tělo a obličej používají barevný okr, bílou křídu, žlutý minerál a další přírodní zdroje. Vzory se liší obsahem, od jednoduchých čar, teček a tvarů až po zvířecí motivy a otisky rukou. Muži si z hlíny vytvářejí složité účesy a pokrývky hlavy, které označují postavení, krásu a statečnost. Běžnou praxí je také skarifikace (jizvení) mužů a žen, a to jak pro svou symboliku, tak pro estetickou krásu.

Kmen, který drží své tradice již 500 let

Karo neboli Kara je nilotské etnikum v Etiopii, které je známé svými malbami na tělo, uvádí web AtlasOfHumanity. Jsou také jedním z nejmenších kmenů v regionu, jejich počet se odhaduje na 1 000-1 200 osob. Jsou blízce příbuzní se svými sousedy, Hamery a Banny Žijí podél východních břehů řeky Omo v jižní Etiopii a živí se zemědělstvím. Již 500 let mají stejnou kulturu a tradice, jako je tradiční tanec a malování těla.

Charakteristický vzhled jako symbolismus

Od mnoha sousedních kmenů se Karo odlišují tím, že vynikají právě v malování na tělo a obličej. Denně se malují barevným okrem, bílou křídou, žlutou minerální horninou, dřevěným uhlím a práškovou železnou rudou, což jsou místní přírodní zdroje. Konkrétní kresby na těle se mohou denně měnit a liší se obsahem, od jednoduchých hvězdiček nebo čar přes zvířecí motivy, jako je opeření perliček, až po nejoblíbenější otisky rukou pokrývající trup a nohy.

Muži z kmene Karo i Hamar si z hlíny vytvářejí složité účesy a pokrývky hlavy, které označují jejich postavení, krásu a statečnost. Velké korále, které nosí muž na krku, také označují zabití velké zvěře. Muži z kmene Karo si pokrývají tělo a obličej popelem smíchaným s tukem, což je symbol mužnosti pro významné slavnosti a rituální boje mezi klany, které se konají po sklizni. Tyto obřadní boje mají velký význam, protože umožňují mužům ukázat svou krásu a odvahu, a tím snad i přilákat ženu. Jizvy a tržné rány, zejména na hrudi, jsou vysoce ceněnými znaky statečnosti.

Karo a skarifikace jako součást rituálů

V rámci kmenových společenství pravidelně dochází ke specifickým rituálům a někdy obyvatelé sousedních vesnic cestují celou noc, aby byli svědky těchto obřadů a zúčastnili se oslav. Skarifikace těla vyjadřuje buď významnou symboliku, nebo estetickou krásu, v závislosti na pohlaví jedince. Skarifikace na hrudi muže naznačuje, že zabil nepřátele z jiných kmenů a že je ve své komunitě vysoce respektován. Každá čára na jeho hrudi představuje jedno zabití a úplná skarifikace hrudi není vzácná. Ženy kmene Karo jsou považovány za obzvláště smyslné a přitažlivé, pokud jsou jim hluboko do hrudníku a trupu provedeny zářezy a vtírán popel, který podtrhne jejich krásu.

Jak kmen v současnosti přežívá?

Podle ústní tradice Karo věří, že jejich kořeny jsou pastevci národů Hamar a Banna, kteří se vystěhovali do hor, informuje PassionEthiopiaTours.

Žili tam nějakou dobu, dokud jednoho dne jejich dobytek nezmizel při hledání vody. Dobytek se nakonec vrátil, ale když opět zmizel, Karo ho následovali. Tak objevili existenci řeky Omo a usadili se na jejích březích. Jejich stáda však vyhubila moucha tse-tse a oni se nakonec věnovali zemědělství, aby přežili.

V současné době doplňují své hospodaření pro přežití včelařstvím a rybolovem, který byl až do nedávné doby tabu, než je k němu dohnala nutnost. Rybařit smějí pouze svobodní mladí muži, kteří však bezprostředně poté musí absolvovat očistný rituál. K podobné adaptaci došlo i u lovu. K nutnosti se přidala společenská prestiž získaná zabitím nebezpečného zvířete. V současné době je lov kontrolován oficiálními skupinami, jejichž cílem je zachovat faunu regionu.

Zdroj: passionethiopiatours.com, atlasofhumanity.org, Youtube