Kmen Zo’é je ztělesněná rovnoprávnost. Každý může mít partnerů, kolik chce, není zde žádný vůdce a všichni jsou si rovni

Přidat na Seznam.cz

Amazonský deštný prales pokrývá pět a půl milionu kilometrů čtverečních, ale rostliny a zvířata nejsou jediní, kdo les obývá a potřebuje ho k přežití. Zo’é je malý kmen asi 250 jedinců, kteří žijí hluboko v Amazonii na severu Brazílie. Ve společnosti Zo’é jsou si všichni rovni a tradičně tam nebyli žádní vůdci.

Kmen bez vůdce

Zo’é má zhruba 250 členů, kteří žijí v Amazonii na severu Brazílie. Žijí ve velkých pravoúhlých doškových domech, které jsou otevřené na všechny strany, a jejich komunity často začínají v hájích. Jedna čtvrtina jejich populace byla v letech 1982 až 1988 vyhubena nemocí poté, co s nimi misionáři navázali kontakt. Lovci, sběrači ořechů a misionáři jsou nyní těmi, kdo představují hrozbu pro lid Zo’é. Dnes je jejich populace stabilní, ale čelí výzvě interakce s vnějším světem, aniž by ohrozili své zdraví nebo půdu.

Rovnoprávnost

Zo’é jsou polygamní a muži i ženy mohou mít více než jednoho partnera. Je poměrně běžné, že si žena s několika dcerami vezme několik mužů, z nichž někteří si mohou později vzít i jednu z jejích dcer. Ve společnosti Zo’é jsou si všichni rovni. Neexistují žádní vůdci, ačkoli názory zvláště výmluvných mužů, známých jako „yü“, mají v otázkách manželství, otevírání starých zahrad nebo zakládání nových komunit větší váhu než ostatní.

Rituály jsou pro život Zo’é velmi důležité, jako je narození a smrt, první menstruace dívek a první tapír, kterého ulovili dospívající chlapci. Seh’py je možná nejzvláštnější obřad, který pořádají. Muži se oblékají do dlouhých vláknitých sukní zvaných ‚sy‘pi‘. Muži a ženy spolu pak tančí celou noc v sérii jedinečných tanců doprovázených zpěvem. Za úsvitu muži dopijí nápoj a vypudí ho společným zvracením.

zdroj: Manaus Jungle Tours, AmazonAid , Survival International