Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), expozice jsou natolik drastické, že návštěvníci mladší 14 let mají vstup zakázán

Přidat na Seznam.cz

Německý nacistický koncentrační tábor v okupovaném Polsku v letech 1940-1945 byl největším vyhlazovacím táborem Třetí říše.

Osvětim-Březinka byla během druhé světové války místem masové nacistické genocidy. Při pohledu na opevněné zdi, ostnaté dráty, plošiny, kasárna, šibenice, plynové komory a kremační pece si lze jen těžko představit, že by lidstvo bylo schopno páchat takovou krutost na svých bližních. Tisíce skleněných rámů, stovky kilogramů lidských vlasů a vytažené zlaté zuby – jediné stopy po tisících lidí z celé Evropy – zanechávají nesmazatelnou stopu.

Expozice muzea mohou být natolik znepokojivé, že návštěvníci mladší 14 let sem nemají přístup. Oba výstavní komplexy, které se nacházejí 3,5 kilometru od sebe, byly z velké části zpřístupněny veřejnosti.

Tábor byl vybudován v Němci okupovaném Polsku, nejprve jako koncentrační tábor pro Poláky, poté pro sovětské válečné zajatce a nakonec i pro vězně mnoha dalších národností. V letech 1942-44 byl hlavním táborem pro masové vyhlazování Židů. Podle historických výzkumů zahynulo v koncentračním táboře 1,5 milionu lidí. Židé deportovaní ze všech zemí okupované Evropy byli nacisty systematicky vyhladověni, mučeni a vražděni. Navíc zde nacisté zabili několik desítek tisíc Poláků. Vedle vězňů z jiných částí Evropy zahynuly v Osvětimi na základě rasové příslušnosti také tisíce Romů, Sintů a Rusů.

Muzeum Osvětim-Březinka bylo otevřeno v roce 1947. Je symbolem krutosti lidstva k bližním a varováním pro svět, který je stále plný předsudků.

Zdroj: polska.pl