Kostel svatého Jiří je jedním z nejstrašidelnějších kostelů na světě. Najdete ho v městečku Luková. Nachází se v něm třicet soch duchů v bílé kápi

Přidat na Seznam.cz

Kostel svatého Jiří, který byl původně postaven v roce 1352, má bohatou historii. Stavba byla v průběhu staletí mnohokrát téměř zničena požáry a v roce 1968 se při pohřební mši částečně zřítila její střecha. Po této události nabyli věřící přesvědčení, že v kostele straší, a odmítli do něj vstoupit. Jak je tomu doopravdy?

Kostel je už od šedesátých let téměř opuštěn

Kostel svatého Jiří v půvabném šumavském městečku Luková je od konce 60. let 20. století téměř opuštěný. Kostel, který byl původně postaven v polovině 14. století, neměl zrovna štěstí a v průběhu let ho postihlo mnoho požárů a nehod, uvádí web TheCultureTrip. Přestože se o kostele říkalo, že v něm straší, byl pokaždé, když ho postihlo další neštěstí, rekonstruován – tedy až do toho posledního v roce 1968.

Toho roku se při pohřební mši propadla část střechy kostela. Místní farníci se rozhodli, že už toho bylo dost. Kostel byl proto zapečetěn a už nikdy se v něm nesloužily bohoslužby.

Místo centrem loupeží

Za vlády komunistů kostel dále chátral. Zloději se několikrát vloupali dovnitř a ukradli vše od soch zdobících stěny, hodin ve věži až po každý předmět, který se dal prodat nebo sešrotovat. Vandalové také posprejovali stěny a způsobili zkázu a chaos uvnitř i vně kostela.

Po skončení komunistické éry se oživil zájem o obnovu kostela, ale kvůli nedostatku finančních prostředků se projekt na mnoho let zastavil.

Kostel v současné době

To vše se změnilo v roce 2012, kdy student Západočeské univerzity v Plzni dostal nápad, jak do kostela opět nalákat návštěvníky. Ten nápad zahrnoval soubor třiceti soch duchů sedících v lavicích se skloněnou hlavou, uvádí web LonelyPlanet. Na idee, jak nalákat do kostela lidi, se podílel dobrovolný správce Petr Koukl a student Jakub Hadrava.

Hadrava byl součástí projektu, který zahájila katedra designu a výtvarné výchovy Ladislava Sutnara a v jehož rámci měl každý student výtvarné výchovy v ročníku najít zchátralý kostel pro uměleckou instalaci. Hadrava si vybral kostel svatého Jiří a získal povolení k jeho využití pro svůj umělecký projekt, stejně jako povolení nechat kostel otevřený pro návštěvníky po celé léto a podzim. Pro svou instalaci se rozhodl osadit kostel svatého Jiří sádrovými duchy, přesněji řečeno 30 duchů, a umístit je do kostelních lavic a uliček.

Zdroj: theculturetrip.com, lonelyplanet.com, Instagram