Lidé kmene Kurumba jsou experti na čarodějnictví a magii. I ostatní kmeny se jich bojí a respektují je

Přidat na Seznam.cz

Tato jedinečná kmenová komunita ve středních oblastech Nilgiris, o nichž se věří, že jsou potomky Pallavasů ze 7. století, má poněkud tajemnou identitu. Věří se, že jejich síly jsou tak účinné, že se jich ostatní kmeny bojí a respektují je. Nemoc a smrt jsou zde považovány za kouzla.

Ze skal na plantáže

Lidé identifikovaní jako Kurumbáci žijí v široké oblasti v jižní Indii. Hlavní sídla se však nacházejí v oblasti Nilgiri, která se nachází na křižovatce východních Ghátů a Západních Ghátů. Tam Kurumba zabírá hustě zalesněné svahy, rokle a úpatí náhorní plošiny Nilgiri. Indické sčítání v roce 1971 čítalo 12 930 Kurumbasů. V roce 1981 sčítání okresu Nilgiri hlásilo 4 874. Kurumbové se tradičně živili jako lovci a sběrači. Raná sídla byla obvykle izolovaná, kurumbové žili v jeskyních nebo skalních úkrytech, v obydlích poblíž lesních mýtin nebo v domech či chatrčích v malých vesničkách. Dnes, s rostoucí populací a odlesňováním, byli Kurumbáci nuceni snížit nadmořskou výšku náhorní plošiny a živit se především prací na čajových nebo kávových plantážích.

Původně pastevci byli Kurumba pravděpodobně totožní s Pallavy nebo s nimi úzce příbuzní. S úpadkem dynastie Pallava v 8. století se kurumbští předkové rozptýlili po široké oblasti jižní Indie, stali se od sebe geograficky odděleni a kulturně odlišní. Členové těchto pododdílů přežívali lovem a sběrem, drobným zemědělstvím nebo jako otroci. Dnes jsou někteří Kurumba polními dělníky nebo lovci, kteří prodávají produkty z džungle.

Kmenoví experti na čarodějnictví a magii

Zatímco jejich umění, hudba, náboženské tradice a rituály jsou fascinující, ještě více vás možná zaujme jejich neobvyklá víra v čarodějnictví. Věří se, že jejich síly jsou tak účinné, že se jich ostatní kmeny bojí a respektují je. Nemoc a smrt jsou považovány za kouzla seslaná Kurumbou. Terapeutem je zde Maddugara, zatímco u čaroděje (Pilligara) se věří, že se promění ve zvíře. Předpokládané nadpřirozené síly Kurumba v roce 1800 způsobily masakr od jiných kmenů v Nilgiris – tak zakořeněná je jejich víra v čarodějnictví.

zdroj: HomeGrown, Every Culture, Britannica