Ostrov North Sentinel: Návštěva tohoto místa je nezákonná, turistu zde čeká smrt

Přidat na Seznam.cz

Ostrov North Sentinel je jedno z mála míst, kam byste určitě cestovat neměli. Nečekají tu na vás děsivé pověsti, zakletá místa ani historické památky. Tento ostrov totiž představuje opravdové nebezpečí. Každého turistu zde čeká smrt.

Ostrov uzavřený před světem

North Sentinel je součástí mnohem většího ostrovního řetězce zvaného Andamanské a Nikobarské ostrovy, v současnosti území indické unie. Nachází se zde 184 ostrovů, pouze asi 30 ostrovů z nich je ale obydlených, píše web How stuff works. Konkrétně North Sentinel je ale místem, kterému se vyhýbají turisté i obchodníci.

Ostrov North Sentinel je jedním z mála míst, která nejsou prozkoumána. Jedinou společnou věcí mezi ostrovem North Sentinel a zbytkem světa je, že všichni sdílíme stejnou planetu. I na tomto ostrově totiž žijí lidé, ovšem úplně jiní, než jsme my.

Zákaz vstupu

Ostrov je domovem původních Sentinelců, kteří se rozhodli pro dobrovolnou izolaci a nechtějí mít nic společného se zbytkem světa. Zprávy uvádějí kolem 150 obyvatel, ale neexistuje žádný způsob, jak to potvrdit nebo vyvrátit, protože na ostrov nemají povolen vstup ani výzkumníci. Obyvatelé jsou chráněni zákonem o ochraně domorodých kmenů z roku 1956, a podle tohoto zákona je přísně zakázána jakákoli forma cestování na ostrov a jakékoli přiblížení na vzdálenost menší než 10 kilometrů. Ostrované nevykazují žádnou otevřenost vůči žádným návštěvníkům a chrání ostrov silou. A protože ostrov nebyl nikdy vystaven světu po tisíce let, mají jeho obyvatelé nulovou imunitu vůči jakékoli z našich běžných nemocí, píše Forbes.

Sentinelci a jejich život

Sentinelci jsou spřízněni s jinými domorodými skupinami na Andamanských ostrovech, byli ale dostatečně dlouho izolováni, takže ostatní andamanské skupiny, jako jsou Onge a Jarawa, nemohou pochopit jejich jazyk. Žijí v šikmých chýších se šikmými střechami, a v každém domě se neustále udržuje oheň. Na vodě používají malé, úzké kánoe, a jakmile spatří turistu, neváhají použít luky a šípy, ale i oštěpy a nože, píše web Times of India. Toto místo tedy opravdu nepatří mezi nejoblíbenější destinace.

zdroj: Times of India, Forbes, How stuff works