Sanové žijí stejně jako pralidé. Na světě ale nenajdete lepší a zkušenější lovce divokých zvířat

Přidat na Seznam.cz

Život lidí se od pravěku výrazně změnil, ale ne všude. Zatímco pro nás by byl takový život nepředstavitelný, Sanové tak žijí každý den – loví zvířata, užívají si oheň a bydlí v domech z trávy, v jeskyních a pod skalními převisy. Tito lidé ale nejsou zaostalí, naopak. Na světě nenajdete lepší lovce, než jsou právě Sanové.

Pravěk v 21. století

Sanové jsou nejstaršími obyvateli jižní Afriky, kde žijí nejméně 20 000 let. Jedná se o různorodé skupiny lovců a sběračů žijících v jižní Africe, kteří sdílejí historické a jazykové spojení. Sanové jsou potomky předků ze starší doby kamenné. Klany a volně propojené rodinné skupiny vždy sledovaly sezónní migrace zvěře. Ubytovali se v jeskyních, pod skalnatými převisy nebo v provizorních úkrytech. Tito lidé nikdy nechovali zvířata ani nepěstovali plodiny, přestože jejich znalosti o flóře i fauně jsou až neuvěřitelné. Místo toho migrují spolu s divokými stády.

Každá rodina se tak skládá z muže a ženy a jejich dětí, ačkoliv se může stát, že muž má více žen, nebo se do rodiny přidají cizí členové. Tito lidé se ale zásadně liší od různých domorodých kmenů tím, že nemají vůdce, ani náčelníka. Dominantní roli zastává pokaždé někdo jiný, při lovu například nejzkušenější lovec.

Lepší lovce nenajdete

Pokud jsou Sanové něčím známí, pak je to lov. Ačkoliv žijí jako pralidé, jejich lovecké dovednosti by možná předčili o moderní lovce divokých zvířat. Sanové si dokonce vytvořili vlastní, unikátní zbraň. Klasický luk se šípem upravili tak, že jim stačí jediná rána ke skolení zvířete. Po dlouhých dnech pronásledování vystřelí nejzkušenější lovec otrávený šíp, který se po zasažení zvířete zlomí a nechá v kořisti otrávený hrot. Pak už sanové pouze bez námahy pronásledují zvíře do doby, než zemře.

zdroj: SA History, Britannica, Siyabona Africa