Svatý Grál je možná ukryt v kryptě pod polským klášterem, který připomíná biblický Šalamounův chrám

Přidat na Seznam.cz

Legendární Svatý grál, který údajně použil Ježíš při Poslední večeři, aby proměnil víno ve svou krev během první eucharistie, po staletí fascinoval představivost hledačů pokladů. Ačkoli se možná nikdy nedozvíme, zda tato svatá relikvie vůbec existovala, jedna teorie tvrdí, že se skrývá pod základy odlehlé kaple postavené templáři v západním Polsku.

Ukryli Templáři Svatý grál v Polsku?

Kolem roku 1119, uprostřed křesťanských křížových výprav, jejichž cílem bylo vyrvat Svatou zemi z muslimské nadvlády, založil francouzský rytíř Hugues de Payens malý vojenský řád, jehož úkolem bylo bránit poutníky na cestě ze Západu na Východ. Tím řádem nebyl nikdo jiný než Templáři, připomíná web SmithsonianMag.

V roce 2019 probíhaly v kapli svatého Stanislava v Chwarszczanech výkopové práce, během niž zde bylo odhaleno několik krypt, a také jakési pozůstatky podzemní chodby nebo tunelu.

Vykopávky, od nichž se očekávalo, že odkryjí středověkou tvrz, nepřinesly žádné podstatné nálezy z tohoto období. Archeologové však objevili staleté dlažební kostky, zdi lihovaru z 18. století, keramiku z doby bronzové a železné hřebíky a minci z roku 1757, kterou tu pravděpodobně zanechali ruští vojáci umístění poblíž během sedmileté války.

Chrám připomíná biblický Šalamounův chrám

Chrám byl vybudován na malém kopci. Západní strana byla nasměrována k řece a na ostatních stranách se nacházel stometrový pás bažin, píše o historii založení budovy web MedievalHeritage.

Volně stojící chrám doprovázely další budovy umístěné v prostoru velkého nádvoří, pravděpodobně obklopeného opevněním. Kaple samotná pak byla postavena z cihel na žulovém podstavci, ve stylu redukované gotiky. Získala podobu štíhlé a kompaktní jednolodní stavby o rozměrech 25,2 × 9,5 a výšce 13,6 m, s opěrami na vnější straně, polygonálně ukončenými od východu a se dvěma válcovými věžemi v rozích od západu.

Na severní straně se nacházela středověká sakristie. Kaple pravděpodobně odkazovala na pařížskou Sainte-Chapelle neboli jeruzalémskou architekturu, zejména na biblický popis Šalamounova chrámu, který se shoduje s jejím vnějším vzhledem.

Podle legend se zde také ukrývala studna, ve které byl údajně vchod do tajné kaple. Je tak tedy možné, že legendy, které o chrámu kolují jsou pravdivé a opravdu ukrývají legendární Svatý grál?

Zdroj: medievalheritage.eu, smithsonianmag.com, Youtube