Kmen Zo’é je ztělesněná rovnoprávnost. Každý může mít partnerů, kolik chce, není zde žádný vůdce a všichni jsou si rovni