Frauenkirche, luteránský kostel v Drážďanech. Odolal sedmileté válce, bitvě u Drážďan v roce 1813 a revolucím v roce 1848