Hora křížů je pokryta desítkami tisíc křížů. Lidé zde umisťují kříže už od 14. století