Stovky metrů pod zemí najdete jeskyni plnou mohutných krystalů. Tento poklad je ve skutečnosti jen hora sádry