Kmen Karo je nejmenší kmen v Etiopii, který klade veliký důraz na vzhled