Knap of Howar, jedna z nejstarších farem v Evropě. Obývaná byla před více než 5 tisíci lety, ale stále má neporušený kamenný nábytek