Stránovský viadukt: dílo, které zažilo Prusko-rakouskou válku a funguje dodnes