Leninovo mauzoleum uchovává nabalzamované ostatky vůdce. Leninovo tělo prochází pravidelnou a náročnou údržbou