Mojžíšův most: před vámi voda rozestoupí, a vy skrze ni projdete v suchu