V Moldavsku můžete navštívit sovětský stát, který nikdo neuznává