Když příliv přichází, je Mont St. Michel obklopen vodou, když příliv ustupuje, je obklopen pevninou