Oldřich z Furlánska, český cestovatel, který se skamarádil s lidojedy