Slavonické podzemí bylo vytesáno ručně želízkem a kladivem. Není místem pro klaustrofobiky, zdejší chodby jsou široké v průměru jen 50 cm