Jak žijí poslední původní obyvatelé Evropy Sámové? Celý jejich život se točí kolem sobů